Mijn diensten

Erik Wardenier staat voor deskundig en compleet advies op het gebied van het vervoer, de opslag en het werken met gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen

Mensen die werken met gevaarlijke stoffen moeten weten wat ze doen en wat de wet ze voorschrijft. Met deze training wordt de cursist meegenomen op het pad van herkenbaarheid. Doordat Erik Wardenier zich van tevoren heeft verdiept in úw organisatie en branche, bevat deze training herkenbare en specifieke voorbeelden aan de hand waarvan duidelijk wordt hoe de regelgeving in elkaar zit.

ADR/RID

Deze training is gericht op internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. ADR staat voor ‘Accord Européenne Relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.’

PGS 15

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS-15) gaat over de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en is gekoppeld aan de Europese richtlijn ADR (Accord Européenne Relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), die het vervoer van gevaarlijke stoffen betreft.

 

IMDG Code

De International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) bevat alle vervoerbepalingen met betrekking tot het zeevervoer van gevaarlijke stoffen in verpakte vorm, inclusief het vervoer in tanks. De IMDG is uitgegeven door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Erik Wardenier staat voor deskundig en compleet advies op het gebied van het vervoer, de opslag van en het werken met gevaarlijke stoffen. 

Met Erik Wardenier bent u verzekerd van een gedegen en duidelijk verhaal over onder meer ADR, RIDIMDG Code en PGS.

Erik Wardenier legt op elk denk- en werkniveau uit hoe dat lijvige ADR-boek werkt en wat de wet- en regelgeving rond gevaarlijke stoffen voor u betekent.

Antwoorden van onze meeste gestelde vragen

Waarom Erik Wardenier?

Veel bedrijven hebben met gevaarlijke stoffen te maken, maar geen idee onder welke wet- en regelgeving zij vallen. Er bestaat namelijk een groot misverstand over de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Het raakt niet alleen het vervoer, maar ook het laden en lossen, in ontvangst nemen en aanbieden en zelfs verpakken van gevaarlijke stoffen.

Wat is een veiligheidsadviseur?

Een Veiligheidsadviseur is een deskundig persoon op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen die er naar streeft om de moeilijke en taaie regelgeving van het ADR/ADN/RID te vertalen naar de klant. Dit houdt in dat er samen met de klant wordt gekeken naar de situatie binnen het bedrijf en dat er in klare taal wordt omschreven wat er goed is, waar verbeteringen te behalen zijn en wat er gedaan moet worden om dit voor elkaar te krijgen.

Waarom een veiligheidsadviseur?

Bedrijven die onder de wet- en regelgeving rond het vervoer van gevaarlijke stoffen vallen, zijn al snel verplicht een (externe) veiligheidsadviseur aan te stellen. Erik Wardenier kan voor elk bedrijf optreden als externe Veiligheidsadviseur ADR/ADN/RID.

Gelden deze regels ook voor het vervoeren van Lithium Ion Batterijen?

Ja, dit zijn gevaarlijke voorwerpen die onder de regels van het ADR vallen. Dus voor het vervoer van Lithium Batterijen gelden de regels van het verpakken, kenmerken en etiketteren, laden/lossen en vervoeren. 

Erik Wardenier Advies…

…staat voor deskundig en compleet advies op het gebied van het vervoer, de opslag van en het werken met gevaarlijke stoffen. Met ons bent u verzekerd van een gedegen en duidelijk verhaal over onder meer ADR, RID IMDG Code, IATA en PGS. Erik Wardenier legt op elk denk- en werkniveau uit hoe dat lijvige ADR-boek werkt en wat de wet- en regelgeving rond gevaarlijke stoffen voor u betekent.

Opslag en vervoer gevaarlijke stoffen?

Of het nu gaat om een verfleverancier die zijn vervoers- en verpakkingsdocumenten niet op orde heeft, een fietsenwinkelier die steken laat vallen bij het vervoer van kapotte fietsaccu’s of een bouwmarkt waar de opslag van gevaarlijke stoffen niet volgens de regels plaatsvindt, Erik Wardenier Advies helpt ondernemers uit de brand. 

Moeten bedrijven die gevaarlijke stoffen ten vervoer aanbieden altijd een Veiligheidsadviseur ADR hebben aangewezen.

Nee, dat hoeft niet. Het ADR geeft landen de mogelijkheid om gebruik te maken van vrijstellingen. Nederland maakt van deze mogelijkheid gebruik. Wanneer er gevaarlijke stoffen worden veroverd (of ten vervoer worden aangeboden) onder de vrijstellingsgrenzen, hoeven de betrokken bedrijven geen Veiligheidsadviseur ADR te hebben aangewezen. Wel van belang is dat het bedrijf dat gevaarlijke stoffen onder de vrijstellingen ten vervoer aanbiedt, zich realiseert dat dit niet betekent dat het ADR niet van toepassing is. Er gelden nog steeds strenge regels voor het vervoeren of ten vervoer aanbieden gevaarlijke stoffen, ook in kleine(re) hoeveelheden.

 

Vestigingsplaats

Erik Wardenier Advies

Sluisstraat 147, 9406 AX Assen

(+31) 06 13750088

BTW identificatienummer: NL001865832B31

Mail ons 

Volg ons

Neem contact op.