Big Bang Training en Advies doorziet complexiteit rond gevaarlijke stoffen

Veel bedrijven hebben met gevaarlijke stoffen te maken, maar geen idee onder welke wet- en regelgeving zij vallen. Er bestaat namelijk een groot misverstand over de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Het raakt niet alleen het vervoer, maar ook het laden en lossen, in ontvangst nemen en aanbieden en zelfs verpakken van gevaarlijke stoffen. “Mijn ervaring is dat veel bedrijven met de beste bedoelingen maar wat doen”, zegt Erik Wardenier van Big Bang Training en Advies. “Bij inspecties of calamiteiten lopen zij dan genadeloos tegen de lamp.”

Wie herinnert zich niet de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Na ruim zes jaar loopt er nog altijd een rechtszaak tegen het bedrijf en de directie die hoofdelijk aansprakelijk is voor het niet correct toepassen van de wet- en regelgeving rond gevaarlijke stoffen. “De materie is dan ook zeer complex”, stelt Wardenier. “Wie de PGS 15 met richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen wil begrijpen, moet ook de ADR met Europese richtlijnen voor het vervoer over de weg kennen. Ik verzorg diverse trainingen, waaronder die van veiligheidsadviseur ADR/RID. Landelijk ligt het slagingspercentage net boven de vijftig procent, wat alles zegt over de complexiteit verwoord in de lijvige boeken over gevaarlijke stoffen.” Met de altijd op maat gesneden trainingen voorziet Big Bang Training en Advies in de opleidingsverplichting die bedrijven vanuit de ARBO en ADR hebben.

Veiligheidsadviseur

Bedrijven die onder de wet- en regelgeving rond gevaarlijke stoffen vallen, zijn al snel verplicht een (externe) veiligheidsadviseur in huis te halen. “Ik ben nu adviseur voor vijfentwintig bedrijven en zorg ervoor dat zij aan de wettelijke eisen en richtlijnen voldoen. Bij wijzigingen kijk ik samen met ‘mijn’ bedrijven wat er voor hun specifieke situatie verandert. Zo komt de ADR eens in de twee jaar met nieuwe richtlijnen, die met een overgangsperiode van zes maanden direct van toepassing zijn. Vorig jaar zijn er ook voor de PGS 15 wijzigingen gepubliceerd. Veel bedrijven denken dat zij direct aan deze nieuwe richtlijnen moeten voldoen, maar niets is minder waar. De nieuwe PGS 15 is nog niet geactiveerd. Door er al wel aan te voldoen, riskeren bedrijven bij controle een tik op de vingers of zelfs een boete.” Als geen ander weet Big Bang Training en Advies de regelmatig wijzigende en soms niet overeenkomende eisen en richtlijnen correct te interpreteren.

Onverzadigbaar

Een betrouwbaar advies of heldere training, altijd biedt Big Bang Training en Advies maatwerk. “Niet alleen voor bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren, maar ook voor de afzender die zich ervan moet overtuigen dat aan alle eisen van de ADR is voldaan. Zo hebben de voedingsindustrie en bijvoorbeeld ook ziekenhuizen, schildersbedrijven en bouwmarkten er met het oog op aanbod, ontvangst en opslag mee te maken.” Deze en andere bedrijven zoekt Erik Wardenier proactief op om vrijblijvend te kijken wat hun verplichtingen zijn. “Altijd pas ik mijn advies, training of cursus op hun specifieke situatie aan. Ik doe nooit aannames, wil altijd weten waar iets beschreven staat. Vanuit mijn enthousiasme en nieuwsgierigheid ga ik overal even gretig op in. Zo leer ik ook zelf elke dag wat bij en daarin ben ik onverzadigbaar.” En dus kunnen bedrijven die onder de complexe wet- en regelgeving rond gevaarlijke stoffen vallen zich geen betere veiligheidsadviseur wensen.

Meer weten deze training?

Vestigingsplaats

Erik Wardenier Advies

Sluisstraat 147, 9406 AX Assen

(+31) 06 13750088

BTW identificatienummer: NL001865832B31

Mail ons 

Volg ons

Neem contact op.