De rekbare regels voor gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen verpakken, opslaan en vervoeren, dat gaat gepaard met een dik pak aan eisen en voorschriften die voortkomen uit imposante wet- en regelgeving. Maar werk je als ondernemer met gevaarlijke stoffen, moet je dan aan honderd procent van alle regels voldoen?

ADR richtlijn met vrijstellingen

‘Nee, dat hoeft niet’, vertelt Erik Wardenier van Big Bang Training en Advies. Wardenier adviseert bedrijven over hoe ze hun gevaarlijke stoffen moeten verpakken, opslaan en vervoeren. Daarnaast geeft hij training aan medewerkers over hoe ze moeten omgaan met gevaarlijke stoffen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is wettelijk geregeld in de Europese richtlijn ADR voor het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen. In beginsel moet vervoer van gevaarlijke stoffen voldoen aan de eisen van het ADR. Maar er zijn vrijstellingen die afhangen van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze waarop je die vervoert.

Wardenier noemt een aantal voorbeelden: ‘Er bestaat een zogenoemde “schildersvrijstelling”. Die houdt in dat bijvoorbeeld een schilder, die met een beperkte hoeveelheid verf op weg is naar zijn klus, vrijstelling heeft. Rijdt hij daarentegen naar de groothandel om zijn voorraad op peil te brengen, dan is het ADR wel van toepassing omdat er dan sprake is van interne bevoorrading.’

Een ander voorbeeld: de professionele duiker. ‘Die mag zelf zijn eigen duikmiddelen meenemen naar de duikplek zonder dat het ADR van toepassing is. Maar zijn leverancier, die de zuurstofflessen bij hem thuis levert, valt er wél onder.’

En zo is er ook vrijstelling voor het vervoer van sportballen, ondanks het feit dat er gas is zit, behalve als de ballen van een zeer brandbaar materiaal zijn gemaakt, zoals pingpongballetjes.

Gedeeltelijke vrijstellingen

Er bestaan ook gedeeltelijke vrijstellingen, bijvoorbeeld voor het vervoer onder het zogenoemde “duizendpuntensysteem”. Wardenier verklaart: ‘Dit is een vrijstelling voor de chauffeurs die een beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen vervoeren. Het ADR is dan wel van toepassing, maar de chauffeur is gedeeltelijk vrijgesteld. Bij een beperkte hoeveelheid hoeft de chauffeur ook niet zijn complete veiligheidsuitrusting aan boord te hebben, wat uiteraard niet betekent dat hij is vrijgesteld van de eisen die worden gesteld aan verpakkingsmiddelen en vervoersdocumenten.

En zo geldt ook voor het van vervoer van gelimiteerde hoeveelheden, vrijstelling van een groot deel van de regels, waarbij het ADR nog steeds van toepassing blijft.

Ook eisen bij opslag

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen geldt de richtlijn PGS-15. Deze is van toepassing als er sprake is van overschrijding van een ondergrens, die wordt uitgedrukt in kilo’s of liters en die afhangt van de mate van gevaar van de stoffen: hoe gevaarlijker de stof, hoe mineer opslag. De PGS-15 kent ook een bovengrens: daarboven is dan sprake van een aparte situatie. ‘Je bent dan vergunningsplichtig, terwijl je onder de bovengrens alleen meldingsplichtig bent.’ En zo zijn er veel regels die gelden voor opslag va gevaarlijke stoffen, ook in relatie met de eisen die worden gesteld op het gebied van de brandveiligheid van gebouwen.

De wet- en regelgeving voor gevaarlijke stoffen: een verhaal apart met een keur aan normen, afwijkingen, vrijstellingen, noem maar op. Daar kom je als leek bijna niet uit. Behalve wanneer je je laat bijstaan door een adviseur die verstand heeft van gevaarlijke stoffen….

Meer weten deze training?

Vestigingsplaats

Erik Wardenier Advies

Sluisstraat 147, 9406 AX Assen

(+31) 06 13750088

BTW identificatienummer: NL001865832B31

Mail ons 

Volg ons

Neem contact op.