Gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg, het spoor, het binnenwater of de zee: dat gaat zomaar niet. Een dik pakket aan regels moet de veiligheid waarborgen. Regelmatig veranderen die regels. Op 1 januari is het weer zover….

De tijd tikt

Er bestaat een vijftal pakketten aan regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het betreft die van IATA (luchtvracht), ADR (wegverkeer), RID (railvervoer), ADN (binnenwateren) en IMDG-code (zeetransport). De regels van IMDG en IATA gelden wereldwijd, terijl die voor ADR, RID en ADN Europees zijn. De Europese regels veranderen jaarlijks; de wereldwijde iedere twee jaar. Oude regels komen dan te vervallen of worden aangepast en er komen nieuwe bij. Voor die van ADR, RID en ADN is er sprake van een overgangstermijn van een half jaar, terwijl IMDG-code en IATA een jaar hanteren. Per 1 juli 2019 moeten vervoerders dus voldoen aan de nieuwe Europese regels.

Overgangstermijnen: bestudeer ze goed

Erik Wardenier van Big Bang Training en Advies noemt enkele opvallende veranderingen in de regels. ‘Om te beginnen komen er nieuwe UN-nummers. Een mooi voorbeeld zijn de enorme powerpacks, die bij windmolenparken worden geplaatst om energie op te slaan. Deze zeecontainerachtige gevaarten zijn betrekkelijk nieuw; er was nog niets voor geregeld.’

Nieuw is de berekeningsmethode om de mate van bijtendheid van mengsels en oplossingen vast te stellen. ‘Als je de samenstelling van een stof kent op basis van de kenmerken van de verschillende ingrediënten, kun je voortaan de mate van bijtendheid van het mengsel berekenen. Heel handig.’

Wat ook noemenswaardig is, zijn volgens Wardenier de overgangstermijnen van de verschillende regels. ‘Voor de ADR-, ADN- en RID-regels mag je gebruik maken van een overgangstermijn. In paragraaf 1.6 van de voorschriften staan die genoemd. Zo mag je bijvoorbeeld onder voorwaarden een tankcontainer gebruiken die aan de regels van 2004 voldoet. Voor zeevracht gelden heel andere regels; vandaar ook de langere overgangstermijn. Een kwestie van goed bestuderen dus.’

Gevaarlijke stoffen in machines

Dan de vrijstelling voor de ADR-regels, die volgens paragraaf 1.1.3.1.B geldt voor vervoer van machines, waarin zich gevaarlijke stoffen bevinden die nodig zijn voor de werking van die machines. ‘Bijvoorbeeld een graafmachine, waarin zich gewoonlijk onder andere olie bevindt. In de nieuwe ADR vervalt de algehele vrijstelling. Daarvoor in de plaats komt een aantal nieuwe UN-nummers, die gaan over gevaarlijke stoffen die worden ingezet voor de werking van machines. Voortaan een kwestie van goed checken of je machine is vrijgesteld dus…’ En dat is bepaald  geen sinecure, omdat de ADR – wijzigingen maar liefst 73 pagina’s A4 omvatten.

Wat moet ik doen?

Wat staat u te wachten? Naar een seminar gaan met een breed programma over de wijzigingen in de Europese regelgeving is weliswaar nuttig en interessant, maar of het echt veel zoden aan de dijk zet, is volgens Wardenier de vraag. ‘Iedere situatie, ieder bedrijf is anders. Het gaat erom dat je te weten komt wat de wijzigingen in de regelgeving betekenen voor jouw situatie, voor jouw bedrijf. En dan in het bijzonder: wat moet je concreet doen om volgend jaar te voldoen aan de nieuwe regels? Dat is een kwestie van maatwerk. Ik leg graag uit welke wijzigingen u aangaan en welke maatregelen u moet nemen.’

Meer weten deze training?

Vestigingsplaats

Erik Wardenier Advies

Sluisstraat 147, 9406 AX Assen

(+31) 06 13750088

BTW identificatienummer: NL001865832B31

Mail ons 

Volg ons

Neem contact op.