TRAINING PGS-15

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS-15) gaat over de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en is gekoppeld aan de Europese richtlijn ADR (Accord Européenne Relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), die het vervoer van gevaarlijke stoffen betreft.

Om de Nederlandse richtlijn PGS-15 goed te kunnen doorgronden is kennis van de richtlijn ADR noodzakelijk. Organisaties die gevaarlijke stoffen opslaan, of dit nu grondstoffen, halfproducten, bijproducten, eindproducten of afvalstoffen zijn, moeten bij de opslag van deze stoffen voldoen aan de richtlijn PGS-15.

Alles wat voor het ADR een gevaarlijke stof is, is dat voor de PGS-15 ook. Aan de hand van de eigenschappen zijn de gevaarlijke stoffen ongedeeld in klassen. Staat iets in het ADR als gevaarlijke stof te boek, dan moet de stof volgens de PGS 15 worden opgeslagen, tenzij een vergunning anders voorschrijft.

Met een adequaat opgeleide en gecertificeerde medewerker in huis voldoet de organisatie aan de wettelijke voorschriften. De wet- en regelgeving is duidelijk en de handhaving streng: bij overtreding volgt een boete.

Inhoud

De training omvat de volgende onderwerpen:
– Wet- en regelgeving PGS-15;
– Toepassingsgebied;
– Constructie eisen aan de opslag met een link naar het Bouwbesluit;
– Algemene regels voor de opslag van gevaarlijke stoffen;
– Regels opslag tot en met 10.000 kilo;
– Regels opslag tussen 10.000 en 40.000 kilo;
– Opslag gassen;
– Opslag spuitbussen;
– Opslag organische peroxiden;
– Tijdelijke opslag.

De laatste van de drie trainingsdagen is bedoeld om de toets voor te bereiden, die wordt afgenomen door Erik Wardenier Advies.
Naast de lessen vindt overdracht en uitwerking plaats van praktijkvoorbeelden, die de deelnemers zoveel mogelijk zelf aandragen. Op interactieve wijze worden zo problemen en incidenten besproken.

Voor wie?
De training PGS-15 wordt gegeven in de vorm van een ‘open training’ in de trainingslocatie van Big Bang Training en Advies in Assen. Hierbij zijn medewerkers van verschillende organisaties aanwezig. Door te werken in groepen van maximaal twaalf deelnemers komt iedereen aan bod. De deelnemers dragen verschillende praktijkvoorbeelden aan en leren zo van elkaar.

Wanneer?
Wanneer de training PGS-15 plaatsvindt is nog niet bekend.

Resultaat
De training wordt afgesloten door een toets ‘PGS-15’, die door Big Bang Training en Advies wordt afgenomen.
Deelnemers ontvangen een officieel certificaat en kunnen op professionele wijze binnen hun organisatie aangeven hoe gevaarlijke stoffen moeten worden verpakt en opgeslagen.

Informatie en opgave
Bel of mail voor informatie: 06 1375 0088 of info@erikwardenieradvies.nl

Meteen opgeven? Vul het formulier in.

Meer weten deze training?

Vestigingsplaats

Erik Wardenier Advies

Sluisstraat 147, 9406 AX Assen

(+31) 06 13750088

BTW identificatienummer: NL001865832B31

Mail ons 

Volg ons

Neem contact op.