Trainingen opslag en vervoer gevaarlijke stoffen: veiligheid voorop!

Hoe hoger het kennisniveau over omgaan met de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, hoe veiliger we werken. Weet hebben van wat mag en niet mag, wat moet en wat juist niet, betekent werken binnen wat de wet- en regelgeving voorschrijft.

Training Veiligheidsadviseur ADR

Big Bang Training en Advies deelt graag kennis en ervaring op het gebied van verpakken, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen met iedereen die daarmee te maken heeft. ‘Naast advies geven wij daarom trainingen met als doel: gecertificeerde medewerkers, die weten van de hoed en de rand’ aldus directeur Erik Wardenier. ‘We bieden drie meerdaagse trainingen aan: Veiligheidsadviseur ADR, Certificaat IMDG Code en Certificaat PGS-15.’

De training Veiligheidsadviseur ADR is gericht op internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. ‘Boven gedefinieerde vastgestelde hoeveelheden gelden wettelijke voorschriften voor het laden, lossen, vervoeren en verpakken van gevaarlijke stoffen. Iedere organisatie, die zulke transport-gelieerde handelingen verricht, moet beschikken over een veiligheidsadviseur. Dat kan een externe adviseur zijn of een adequaat opgeleide medewerker, die zich part- of full time bezighoudt met veilig transport. De wet- en regelgeving is duidelijk en de handhaving streng: bij overtreding volgt een boete.’

De training wordt zowel in company als in de vorm van een “open training” in de trainingslocatie van Big Bang Training en Advies in Assen gegeven. Door te werken in groepen van maximaal twaalf deelnemers komt iedereen aan bod. Uiteraard kan deze training ook In company worden gegeven. De training wordt afgesloten door een examen Veiligheids Adviseur, dat door CBR wordt afgenomen.

Training IMDG code

De IMDG Code bevat alle vervoerbepalingen met betrekking tot het zeevervoer van gevaarlijke stoffen in verpakte vorm, inclusief het vervoer in tanks. ‘Onze training IMDG Code omvat niet het vervoer over zee zelf, maar de juiste wijze van aanbieden in de haven. Het betreft alle gevaarlijke stoffen in alle soorten verpakking. In veel organisaties is nauwelijks kennis over de IMDG Code aanwezig, terwijl deze wel onder de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen valt. Bij transport over de weg geldt de ADR; zodra de gevaarlijke stof in de haven staat en wacht op transport per zeeschip, geldt de IMDG Code. De training is bedoeld voor de persoon, die verantwoordelijk is voor het ten vervoer aanbieden van de gevaarlijke stoffen voor (uiteindelijk) het vervoer over zee. Met een gecertificeerde medewerker in huis voldoet de organisatie aan de wettelijke voorschriften.’

De training IMDG Code wordt gegeven in de vorm van een “open training” in groepen van maximaal twaalf deelnemers en wordt afgesloten door een toets “IMDG Code. Deze training wordt in Assen gegeven, maar kan uiteraard ook In company worden gegeven.

Training PGS-15

Om de Nederlandse richtlijn PGS-15 goed te kunnen doorgronden is kennis van het ADR noodzakelijk. Organisaties die gevaarlijke stoffen opslaan, of dit nu grondstoffen, halfproducten, bijproducten, eindproducten of afvalstoffen zijn, moeten bij de opslag van deze stoffen voldoen aan de richtlijn PGS-15. ‘Met een adequaat opgeleide en gecertificeerde medewerker in huis voldoet de organisatie aan de wettelijke voorschriften. Tijdens de drie trainingsdagen vindt overdracht en uitwerking plaats van praktijkvoorbeelden, die de deelnemers zoveel mogelijk zelf aandragen. Op interactieve wijze worden zo problemen en incidenten besproken. Het betreft een “open training” in de trainingslocatie van Big Bang Training en Advies in Assen. Hierbij zijn medewerkers van verschillende organisaties aanwezig. In groepen van maximaal twaalf deelnemers komt iedereen aan bod.’ Uiteraard kan deze training ook In company worden gegeven. De training wordt afgesloten door een toets “PGS-15”.

Meer weten deze training?

Vestigingsplaats

Erik Wardenier Advies

Sluisstraat 147, 9406 AX Assen

(+31) 06 13750088

BTW identificatienummer: NL001865832B31

Mail ons 

Volg ons

Neem contact op.