TRAINING VEILIGHEIDSADVISEUR ADR

Deze training is gericht op internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. ADR staat voor ‘Accord Européenne Relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.’

Boven gedefinieerde vastgestelde hoeveelheden gelden wettelijke voorschriften voor het laden, lossen, vervoeren en verpakken van gevaarlijke stoffen. Iedere organisatie, die zulke transport-gelieerde handelingen verricht, moet beschikken over een veiligheidsadviseur. Dat kan een externe adviseur zijn of een adequaat opgeleide medewerker, die zich part- of full time bezighoudt met veilig transport. De wet- en regelgeving is duidelijk en de handhaving streng: bij overtreding volgt een boete.

Inhoud

De training omvat de volgende onderwerpen:
– Wet- en regelgeving;
– Classificatie gevaarlijke stoffen;
– Verpakking gevaarlijke stoffen;
– Regelingen bij het laden en lossen;
– Kenmerken van de etikettering;
– Regels die gelden voor vervoer;
– Voorschriften voertuigen;
– Eisen aan de constructie van verpakkingen en tanks.

De laatste van de zes trainingsdagen is bedoeld om het examen voor te bereiden, dat wordt afgenomen door het CBR.
Naast de lessen vindt overdracht en uitwerking plaats van praktijkvoorbeelden, die de deelnemers zoveel mogelijk zelf aandragen. Op interactieve wijze worden zo problemen en incidenten besproken.

De training is Nederlandstalig.

Voor wie?

Het certificaat Veiligheidsadviseur ADR is voor de persoon die binnen een organisatie verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen rond het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het betreft dus zeker niet alleen de onderneming die zich bezig houdt met het vervoer van gevaarlijke stoffen, ook organisaties die gevaarlijke stoffen verpakken, laden en lossen (en vanaf 2023 komt daar ook het verzenden (het optreden als afzender) bij) moeten een Veiligheidsadviseur ADR hebben aangewezen.

De training Veiligheidsadviseur ADR wordt zowel in company als in de vorm van een ‘open training’ in de trainingslocatie van Big Bang Training en Advies in Assen gegeven.
De in company variant stellen we samen in overleg met de opdrachtgever en is alleen bedoeld voor medewerkers daarvan.
Bij een ‘open training’ zijn medewerkers van verschillende organisaties aanwezig.
Door te werken in groepen van maximaal twaalf deelnemers komt iedereen aan bod. De deelnemers dragen verschillende praktijkvoorbeelden aan en leren zo van elkaar. 

Resultaat
De training wordt afgesloten door een examen ‘Veiligheids Adviseur’, dat door CBR wordt afgenomen. Slaagt landelijk rond de 55% bij een examen, bij Big Bang Training en Advies ligt dat percentage boven de 80%. Dit onderstreept de waarde en het niveau van de training.
Het certificaat is vijf jaar lang geldig; daarna volgt een herhaalexamen.

Kosten
Deelname aan de training Veiligheidsadviseur ADR bedraagt €995,– Hierin zijn begrepen koffie, lunch, thee. De kandidaat zorgt zelf voor de juiste boeken en het aanvragen van het examen. Uiteraard kan Big Bang Training en Advies hierin begeleiden..

Informatie en opgave
Bel of mail voor informatie: 06 1375 0088 of info@bigbangtrainingenadvies.nl

Meteen opgeven? Vul het formulier in.

Meer weten over deze training?

Vestigingsplaats

Erik Wardenier Advies

Sluisstraat 147, 9406 AX Assen

(+31) 06 13750088

BTW identificatienummer: NL001865832B31

Mail ons 

Volg ons

Neem contact op.